&

නැන්සි ඩ්‍රෝ ශේඩි ග්ලේන් අබිරහස

0 Ratings

CAROLYNE KEEN'S NANCY DREW The Secret Shady Glen

Add to BookShelf

 • Genre:
 • Originally Published:
 • Hardcover:
 • Language:
  ,

Overview

නැන්සි ඩ්‍රෝ ශේඩි ග්ලේන් අබිරහස

පරිවර්තනය : සුදත් රොහාන්

කර්තෘ : කැරොලීන් කීන්

ප්‍රකාශක : තරංග ප්‍රකාශකයෝ

ISBN : 978-955-657-049-7

බෙස් ඉක්මනින්ම නැන්සි සිටින තැනට දුවගෙන ආවාය.

‘ඇයි නැන්සි… ඔයා මොකක් ද පෙන්නන්න හදන්නේ ?’

බෙස් පුදුමය පිරුණ හඬකින් එසේ අසද්දී නැන්සි කබඩයේ අඩියේ තිබෙන රහසිගත ලාච්චුව ඇයට පෙන්නුවාය. ඉන්පසුවයි නැන්සි රහසිගත ලාච්චුව ගැන තවත් විපරම් කරන්නට පටන්ගත්තේ. දුහුවිලි වලින් වැසී ගිය රෙදි කැබැල්ලකින් ඔතා, නිල් පැහැති රිබන් පටියකින් මනාව බැඳ තිබූ කිසියම් රෝලක් වැනි දෙයක් ඇයට හමුවිය. රහසිගත ලාච්චුවේ තිබූ ඒ අමුතු පාර්සලට පිටතට ගන්නා නැන්සි දෙස පුදුමයෙන් බලා සිටි බෙස් නොඉවසිලිමත් හඬකින් මෙසේ ඇසුවාය.

‘ඇයි නැන්සි අපි තවත් බලාගෙන ඉන්නේ?. මේ පාර්සලය මොකද කියලා දැන්මම බලමුකෝ.’

 

BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?