&

නැන්සි ඩ්‍රෝ ෆින්ලේ මැදුරේ ද්විත්ව අබිරහස

0 Ratings

CAROLYNE KEEN'S NANCY DREW The Double Horror of Fenley Place

Add to BookShelf

 • Genre:
 • Originally Published:
 • Hardcover:
 • Language:
  ,

Overview

නැන්සි ඩ්‍රෝ ෆින්ලේ මැදුරේ ද්විත්ව අබිරහස

පරිවර්තනය : සුදත් රොහාන්

කර්තෘ : කැරොලීන් කීන්

ප්‍රකාශක : තරංග ප්‍රකාශකයෝ

ISBN : 978-955-657-078-6

“ඇත්තටම මොකක් ද මේ සිද්ධ වෙන්නේ ?”

හිසට ඉහළින් දැල්වෙන කුඩා ලාම්පුව අතින් ස්පර්ෂ කරන ගමන්ම නැන්සි තමාගෙන්ම අසාගත්තාය.

ඒ නිමේෂයේදී ම අද්භූත අඩි සටහන් හඬ නැවතත් ඇසෙන්නට විය. නැන්සි ට හුස්ම ගන්නට පවා අමතක වූ සෙයකි. ඇත්තටම මේ ඇසෙන්නේ අද හවස් වරුවේදී ද තමන්ට ඇසුන සුපුරුදු අඩි සටහන් හඬ බව නැන්සි ට කිසිම සැකයක් නැත. මන්දීරයේ වහලය මත රබර් අඩි සහිත සපත්තු පැළැඳ ගත් කිසිවෙක් ඇවිදිමින් සිටියි.

සැඟවී සිටින තැනින් වහා පිටවිය යුතු යැයි නැන්සි ට කල්පනා විය. ඇය හනි හනික එතැනින් පිටවෙන්නට උත්සාහ කළ ද එය සාර්ථක වූයේ නැත. මේ වන විටත් ඇය පාළු ෆින්ලේ මන්දිරය ඇතුළේ සිරකාරියක් වී හමාරය.

 

BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?