&

අපූරු ඉස්කෝලේ දෙවැනි වාරය

0 Ratings

Enid Blyton ගේ St.Clare's කතා මාලාවේ සත්වැන්න 

Add to BookShelf

 • Genre:
 • Originally Published:
 • Hardcover:
 • Language:
  ,

Overview

අපූරු ඉස්කෝලේ දෙවැනි වාරය

පරිවර්තනය : සුදත් රොහාන්

ප්‍රකාශක : තරංග ප්‍රකාශකයෝ

ISBN : 978-955-657-290-2

පළමු පංතියෙන්, දෙවැනි පංතියට සමත් වූ සිසුවියන්ට මුලින්ම දැනුණේ නුහුරු නුපුරුදු හැඟීමකි. විශේෂයෙන් ම නිවුන් සොයුරියන්ට මේ වෙනස ඉතා දැඩිව දැනෙන්නට විය. ඔවුහු පළමු වාරයේ සිසුවියන් දෙස උනන්දුවෙන් බලා සිටියහ. මෙවර පළමු පංතියට පැමිණ සිටින්නේ අපූරු ළමුන් පිරිසකි. එහෙත් ඔවුන්ගේ කිසිම වැදගත්කමක් නිවුන් සොයුරියන්ට නොදැනේ. ඒ අතර තුන්වැනි වාරයේ ළමුන් ද, තමන්ගේ පංතිය දෙස බලා සිටින ආකාරය පැට් හා ඉසබෙල් දුටුවෝ ය. කෙසේ වුවද ඔවුහු ක්‍රම ක්‍රමයෙන් මේ නුහුරු බවට හුරු වූහ.

BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?