&

අපූරු ඉස්කෝලේ අවසන් වාරේ

0 Ratings

Enid Blyton ගේ St.Clare's කතා මාලාවේ  දොළොස්වැන්න 

Add to BookShelf

 • Genre:
 • Originally Published:
 • Hardcover:
 • Language:
  ,

Overview

අපූරු ඉස්කෝලේ අවසන් වාරේ

පරිවර්තනය : සුදත් රොහාන්

ප්‍රකාශක : තරංග ප්‍රකාශකයෝ

ISBN : 978-955-657-294-0

මිරා බෙල් කෝපයෙන් වෙවුලමින් තමන්ගේ පාඩම් කාමරයට ගියා ය. කාමරයේ ඇති කුඩා ගිනි උදුන සමීපයේ සිට ඇඟ උණුසුම් කරගනිමින් සිටින ග්ලැඩිස්ව ඇයට දැකගත හැකි වූයේ ඒ අවස්ථාවේ දී ය.

‘අපරාදේ….. ඔයාගේ රැස්වීම අතර මග කඩා කප්පල් වුනේ. මිරා බෙල් දුටු විගස ග්ලැඩිස් කීවා ය. කෝපයෙන් වෙවුලමින් සිටින මිරා බෙල් ගේ හිතට කිසියම් සහනයක් ලබාදිය යුතු යැයි ඇයට සිතෙන්නට ඇත.

‘ඇත්තමයි මිරා බෙල් ඔයා හරිම ලස්සන කථාවක් පැවැත්තුවා’

‘ග්ලැඩිස් ගිනි අනතුරු සීනුව නාද කළේ කවුද? ඔයා කවුරු ගැනද සැක කරන්නේ ?’

මීරා බෙල් නිමා නොවන කෝපයෙන් යුතුව ග්ලැඩිස් ගෙන් ඇසුවාය. මේට්‍රන් වරිය විසින් සකස් කරන ලද උණුසුම් කොකෝවා බඳුනක් ද මේසය මත දුම් දමමින් තිබේ.

BOOK DETAILS
 • Hardcover:
 • Publisher:
 • Language: ,
 • ISBN-10:
 • Dimensions:
Customer Reviews

BOOKS BY &

SHARE THIS BOOK

Registration

Forgotten Password?