Primary

15 BOOKS FOUND

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව ජයමග ඉලක්ක අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර
by &
Rs.950.00
Author        ; චන්ද්‍රෙසා්ම පෙරේරා Publisher    ; සතර Language   ; සිංහල ISBN-10       ; 978-624-5550-45-6
Add to Basket
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව තක්සලාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර – Diamond Edition
by &
Rs.800.00
Author        ; සජිත් අබේසේකර/කසුන් ගනේවත්ත Publisher    ; ගුණසේන ප්‍රකාශන Language   ; සිංහල ISBN-10       ; 10189051-0003
Add to Basket
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව තක්සලාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර – Gold Edition
by &
Rs.1,350.00
Author        ; සජිත් අබේසේකර/කසුන් ගනේවත්ත Publisher    ; ගුණසේන ප්‍රකාශන Language   ; සිංහල ISBN-10       ; 10185043-0010
Add to Basket
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව තක්සලාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර – Platinum Edition
by &
Rs.600.00
Author        ; සජිත් අබේසේකර/කසුන් ගනේවත්ත Publisher    ; ගුණසේන ප්‍රකාශන Language   ; සිංහල ISBN-10       ; 10186438-0006
Add to Basket
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව තක්සලාව ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර – Silver Edition
by &
Rs.1,000.00
Author        ; සජිත් අබේසේකර/කසුන් ගනේවත්ත Publisher    ; ගුණසේන ප්‍රකාශන Language   ; සිංහල ISBN-10       ; 10183896-0008
Add to Basket
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ පළාත් අටක ඉලක්කගත ප්‍රශ්න පත්‍ර
by &
Rs.1,500.00
Author        ; ප්‍රේසන්ති එල්ලාවල Publisher    ; CR PRINTERS Language   ; සිංහල ISBN-10       ; 1-983081-403245
Add to Basket
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ඉලක්ක ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර
by &
Rs.1,250.00
Author        ; ඉන්දික උපුල් රත්වත්තේ Publisher    ; නුවර පොත් ප්‍රකාශකයෝ Language   ; සිංහල ISBN-10       ; 402687
Add to Basket
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ඉලක්ක ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර – ඌව පළාත
by &
Rs.400.00
Publisher    ; අගසර අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන Language   ; සිංහල ISBN-10       ; 978-955-7463-67-4  
Add to Basket
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව සමනල දැනුම ඉලක්ක අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර
by &
Rs.950.00
Author        ; මංජුල ගනේපොල Publisher    ; සමනල දැනුම ප්‍රකාශකයෝ Language   ; සිංහල ISBN-10       ; 202209141120
Add to Basket
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව ගුරුවරයා අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර
by &
Rs.600.00
Author        ; ප්‍රේම් දිසානායක Publisher    ; CR PRINTERS Language   ; සිංහල ISBN-10       ; 978-955-7463-67-4
Add to Basket
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්වය සදහා කලාප අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ පෙරහුරු ප්‍රශ්න පත්‍ර – වයඹ පළාත
by &
Rs.875.00
Author        ; කලාප අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව Publisher    ; ගුරුසිත ප්‍රකාශන Language   ; සිංහල ISBN-10       ; 978-624-96854-0-6
Add to Basket

Registration

Forgotten Password?